ریسک اداراک شده و رابطه آن با اطمینان مشتریان به فروشگاه­های اینترنتی

اهداف کاربرداری: با توجه به ماهیت موضوع تمامی شرکت های فروش اینترنتی و شرکت هایی دیگر که در راستای گسترش خدمات و فروش الکترونیکی گام بر می دارند می توانند جرء بهره برداران این تحقیق باشند.

مطلب دیگر :

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*