زندگی و مبارزات سیاسی سیّد محمود دعایی و نقش وی در پیروزی انقلاب …

فصل دوم: فعالیتهای سیاسی در کرمان……………………………………………………. …19

گفتاراول ـ دوران کودکی، دوستان و استادان دعایی …………………………….19

گفتاردوم ـ تحصیل در کرمان و حوزه علمیه کرمان……………………………..21

گفتارسوم ـ آغاز مبارزه علیه رژیم، و نحوه پخش

اعلامیه در کرمان…………………………………………………..22

بخش دوم : فعالیت های سیاسی دعایی در ایران

تا خروج از کشور(1342ـ 1346) ……………………………………………………..25

فصل اول: سفر به قم ………………………………………………………………………..27

گفتار اول ـ استادان و آشنایی با آقا مصطفی خمینی

ودیدار با امام خمینی………………………………………..27

فصل دوم: فعالیت های سیاسی در قم…………………………………………………..29

گفتاراول: همکاری با نشریه بعثت……………………………………………………..29

گفتار دوم:گرایش حاکم بر نشریه بعثت…………………………………………….31

گفتارسوم: همکاری با سایر طلاب مبارز و اعتراض به دستگیری (1342)

و تبعید امام خمینی (1343)………………………………………………………….36

گفتارچهارم: خروج از ایران…………………………………………………………..39

بخش سوم: زندگی وتداوم مبارزات دعایی درخارج از کشور…………………………..42

فصل اول : فعالیت های  سیاسی مخالفان رژیم پهلوی در عراق……………….. 44

گفتار اول ـ نحوه و چگونگی ورود دعایی به نجف……………………….. 44

گفتاردوم ـ فضای حاکم بر نجف و مواجهه حوزه نجف با امام خمینی

و فعالان سیاسی ایران……………………………………………………..45

گفتارسوم ـ دولت عراق و گروههای سیاسی مخالف رژیم پهلوی…………48

پایان نامه

گفتارچهارم ـ تیمور بختیار………………………………………………………….50

گفتارپنجم ـ سازمان مجاهدین خلق……………………………………………..52

گفتارششم: عدم تأیید سازمان مجاهدین خلق از سوی امام……………………….59

فصل دوم: تشکل روحانیون مبارز خارج از کشور (اعضا، اساسنامه)…………….63

گفتار اول: همکاری دعایی با تشکل روحانیون مبارز………………………..63

           گفتار دوم: اختلاف تشکیلاتی بین اعضاء……………………………………….66

فصل سوم: فعالیتهای سیاسی دعایی درعراق…………………………………………68

گفتار اول: رادیو بغداد و صدای نهضت روحانیت………………………….68

گفتار دوم : همکاری با سازمان مجاهدین خلق …………………………….75

گفتارسوم: درگذشت مشکوک حاج آقا مصطفی…………………………..80

           گفتارچهارم:  نحوه ارتباط دعایی با دولت عراق………………………….. 84

گفتار پنجم: شرکت در اعتصاب غذا در بغداد………………………………85

فصل چهارم: فعالیتهای دعایی در سایر کشورها………………………………………….86

گفتاراول: فعالیت در سوریه وپایگاه الفتح………………………………………86

گفتاردوم : شرکت در مراسم تدفین دکتر شریعتی در سوریه………………..88

گفتارسوم: شرکت در اعتصاب غذا در پاریس…………………………………..90

فصل پنجم: رویدادهای سال انقلاب و نقش دعایی……………………………………. 92

گفتار اول: ایجاد محدودیت برای امام خمینی…………………………………….92

گفتاردوم: فعالیت در کویت………………………………………………………….95

گفتار سوم: خروج امام از عراق و مهاجرت به پاریس…………………………96

یک مطلب دیگر :

گفتارچهارم: سفر دعایی به پاریس و حضور در پرواز انقلاب………………98

بخش چهارم: فعالیت های سیاسی و فرهنگی دعایی

بعد از انقلاب اسلامی…………………………………………………………………100

فصل اول ـ سفارت ایران در عراق………………………………………………..101

گفتاراول: ارتباط با سازمان های مجاهد عراقی……………………………104

گفتاردوم: جنگ تحمیلی عراق و بازگشت به ایران……………………..105

فصل دوم: نمایندگی مجلس شورای اسلامی……………………………………108

گفتاراول: مجلس شورای اسلامی در شش دوره……………………………109

گفتاردوم: دعایی و شش دوره مجلس شورای اسلامی…………………..116

گفتارسوم: نقدی بر عملکرد دعایی در مجلس……………………………..118

گفتار چهارم: نطق دعایی در پاسخ به شبهات مطرح شده

نسبت به وی…………………………………………………………………120

گفتار پنجم: عملکرد دعایی در مجلس شورای اسلامی…………………..122

          گفتار ششم: شرکت در اجلاس بین المجالس هاوانا………………………122

گفتارهفتم: کنفرانس بین المجالس رم ………………………………………….127

فصل سوم ـ مدیریت مؤسسه اطلاعات………………………………………………..131

گفتاراول: توقیف روزنامه اطلاعات…………………………………………………..139

گفتار دوم: ارتباط با گروههای ملی ـ مذهبی………………………………………142

بخش پنجم: دیدگاهها و نظرات……………………………………………………………..144

فصل اول:دیدگاههای سیاسی…………………………………………………………..146

فصل دوم: مشی فرهنگی…………………………………………………………………149

فصل سوم: اهمیت خاطرات دعایی در تاریخ نگاری

انقلاب اسلامی…………………………………………………………………………… 152

گفتار اول: اهمیت اطلاعات و مطالب دعایی در شناخت بیشتر

و بهتر جریانهای­مبارز…………………………………………………………. 152

گفتار دوم: اهمیت خاطرات دعایی در شناخت بیشتر

و بهتر امام خمینی……………………………………………………………….154

گفتار سوم: اهمیت خاطرات دعایی در

شناخت مبارزان اسلامی…………………………………………………… 157

نتیجه………………………………………………………………………………………………172

فهرست مراجع…………………………………………………………………………………174

ضمائم……………………………………………………………………………………………185

مقدمه:

پیروزی انقلاب اسلامی ایران مرهون تلاش افراد زیادی است که در سخت ترین شرایط مبارزه با یقین و امیدواری به راه آینده به ایثار و تکاپو پرداختند. در این بین، حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمود دعایی از شمار مبارزینی است که با وجود محدودیت­های ساواک، علیه رژیم پهلوی فعالیت کرد وی همچنین پس از پیروزی انقلاب در حوزه های مختلف از جمله مسئولیت سفارت ایران در عراق، نمایندگی مجلس شورای اسلامی و مدیریت مؤسسه اطلاعات فعالیت داشته و هم اکنون سرپرستی این مؤسسه را بر عهده دارد. با این وجود نقش این شخصیت در لابه لای جریان­های سیاسی کم رنگ مانده است. با توجه به این مقدمات در بررسی زندگانی سید محمود دعایی سعی بر آن بوده تا تکاپو و تحول فکری و سیاسی وی را در پیوند با زمان و مکان مورد بررسی قرار داده شود. لازم به یادآوری است که به دلیل پیچیده شدن محدوده فعالیت­های جمعی و زندگی فردی تفکیک این دو از نظر روشی کار دشواری است، مثلاً عضویت یک فرد در یک تشکل مبارزاتی از جمله این موارد می­باشد. چرا که معمولاً تصمیمات به صورت جمعی گرفته می­شود و به دلیل محدودیت دسترسی به منابع و اسناد مربوط به صحبت­ها و دیدگاه­های اشخاص نمی­توان نقش فرد را تعیین نمود. یک شخص ممکن است درتشکل روحانیون مبارز به موضوعی رأی منفی داده باشد اما از آنجا که مبنا بر اکثریت است و حال اگر فرد، مصاحبه­ یا انتقادی به روند طرح موضوع نداشته باشد بررسی دقیق موضع آن شخص مشکل خواهد بود این مسأله در مورد دعایی و سایر شخصیت­ها صدق می کند. از طرف دیگر در مسیر پژوهش برای مستند شدن کار از اسناد استفاده شد. آوردن اسناد در بسیاری از موارد ضروری بود از اسناد مندرج درکتاب «یاران امام به روایت اسناد ساواک» و مجموعه کتاب های » سیر مبارزات امام خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک»» قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک « و کتاب های اسنادی دیگراستفاده شد. شایان ذکر است که در روند انجام تحقیق، موانعی نیز به وجود آمد، در گام اول با مراجعه به کتاب­های تاریخ معاصر ایران، فقط به مطالب تكراری در مورد نقش دعایی اشاره شده بود به همین دلیل گردآوری داده ها به مدت شش ماه طول کشید. بدون شک پژوهش درباره زندگی­نامه سیاسی دعایی، به دلیل تازه بودن آن از حساسیت بالایی برخوردار است البته در این حوزه یادنامه­ای که گوشه­ای از خاطرات وی است توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی به صورت سؤال و پاسخ انتشار یافته است، استفاده از این منبع به تنهایی نمی­تواند در پایان نامه كارساز باشد به همین دلیل برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر از طریق مراكز و سازمانها و ارگانهای دیگر( مركز اسناد انقلاب اسلامی، آرشیو حوزه هنری، و آرشیو كتابخانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آرشیو كتابخانه وزارت امور خارجه، مطالعات تاریخ معاصر، كتابخانه مجلس شورای اسلامی و استفاده از لوح مشروح مذاكرات مجلس ونشریه­ها و روزنامه ها و…) اقدام شد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*