زیست شناسی بررسی اثر چند نوع فرمولاسیون باکتری سودوموناس فلورسنت

موضوع :

بررسی اثر چند نوع فرمولاسیون باکتری سودوموناس فلورسنت بر روی قارچ Rhizoctonia solani عامل مرگ گیاهچه لوبیا

استادراهنما:

جناب آقای دکتر روح اله صابری ریسه

مطلب دیگر :

استادمشاور:

جناب آقای دکتر حسین علایی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*