شبیه سازی راکتورهای حلقوی هوایی با بهره گرفتن از دینامیک محاسباتی سیال

واحد تهران جنوب

“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی محیط زیست

مطلب دیگر :

عنوان:

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*