شناسایی اجزای تشکیل دهنده اسانس و بررسی اثرات ضد میکروبی …

8- لاکتونی: سیکلوپنتا دکانولید در اسانس ریشه گل‌پر
9- فتالیدی: سدانولید در اسانس کرفس
10- هیدروکربن‌های نیتروژن‌دار: متیلN-متیل آنترانیلات در اسانس ماندارین
11- هیدروکربن‌دار گوگردی: 4-مرکاپتو-4-متیل-پنتانون در اسانس انگور فرنگی‌

پایان نامه

سیاه
12- هیدروکربن‌های گوگردی‌نیتروژن‌دار: آلیل ایزوسیانات در اسانس خردل

یک مطلب دیگر :

13- اتری: سافرول در اسانس ساسافراس

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*