شکست تحصیلی و خسارت های ناشی از آن

از افت تحصیلی تعاریف متعددی در کتابها ذکر شده است اما آنچه در تحقیق از این مفهوم مد نظر است مترادف دانستن آن با مفهوم پایه تکرار تحصیلی است.

در ذیل به چند تا از تعاریف افت تحصیلی اشاره می شود.

۲- در تعریف دیگری منظور افت تحصیلی تکرار پایه تحصیلی بدین صورت بیان شده است که در نظامهای آموزشی که ارتقا از یک پایه به پایه دیگر از نظر سابقه و پیشرفت

مطلب دیگر :

موانع پیش رو جهت دستیابی به مدیریت زنجیره تامین سبز

 تحصیلی اجرا شرایط خاص پیش بینی شده در مقررات امتحانی را ایجاب می کند عدم توفیق گروهی از دانش آموزان در امتحان تکرار پایه و اتلاف ناشی از آنرا پدید می آورد.

ضرورت موضوع تحقیق

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*