شیمی فرایند بهینه سازی واحد شکست کاتالیستی بستر سیال با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی – فرایند

عنوان:

مطلب دیگر :

بهینه سازی واحد شکست کاتالیستی بستر سیال (FCCU) با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک (GA)

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*