صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش:حقوق جزا و جرمشناسی

مطلب دیگر :

موضوع:

صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*