طراحی شبکه مبدل های حرارتی واحد تولید کمپلکس PVC

واحد تهران جنوب

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی – طراحی فرایندهای صنایع نفت

مطلب دیگر :

عنوان:

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*