طراحی فرایندهای نفت بهینه سازی تولید اتیلن و پروپیلن در مجتمع پتروشیمی مارون

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

مهندسی شیمی – طراحی فرایندهای نفت

مطلب دیگر :

عنوان:

بهینه سازی تولید اتیلن و پروپیلن در مجتمع پتروشیمی مارون

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*