طراحی و پیاده­ سازی یک سیستم توصیه­ گر بافت ­آگاه برای اقامتگاه گردشگر

شکل ‏2‑2سیستم توصیه­گر محتوا محور. 16

شکل ‏2‑3 سیستم توصیه­گر پالایش مشارکتی. 17

شکل ‏3‑1 تقسیم بندی سیستم­های بافت آگاه 27

شکل ‏3‑2معماری کلی سیستم­های بافت آگاه 28

شکل ‏3‑3 سطوح مختلف سازگاری. 33

شکل ‏4‑1گام­های پژوهش.. 36

شکل ‏4‑2روش پیش پالایش بافت.. 42

شکل ‏4‑3روش پس پالایش بافت.. 42

شکل ‏4‑4روش مدل بافتی. 43

شکل ‏4‑5الگوریتم پیاده سازی. 44

شکل ‏4‑6 معماری سیستم پیشنهادی. 47

شکل ‏5‑1 بسته­ها و کلاس­های برنامه کاربردی. 52

شکل ‏5‑2 نمونه از پایگاه داده ایجاد شده برای اقامتگاه­ها 53

شکل ‏5‑3 استخراج جهت از مختصات.. 53

شکل ‏5‑4 نمایش منوی اصلی برنامه کاربردی. 56

شکل ‏5‑5 نمایش تعدادی از اقامتگاه­ها در سطح شهر کرمان. 57

شکل ‏5‑6 تغییر اندازه آیکون­ها با توجه به جهت کاربر. 57

شکل ‏5‑7 انتخاب ویژگی­های اقامتگاه 58

شکل ‏5‑8 نمایش اقامتگاه پیشنهادی و مسیر رسیدن به آن. 59

شکل ‏5‑9 نمونه­ای از رویدادها 59

 

 

 

 

فصل اول

 

م

یک مطلب دیگر :

منابع مقاله درباره تحقیق و توسعه، استفاده از کتابخان، صنعت خودرو، میزان استفاده

عرفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*