مدلسازی ریاضی راکتور بستر ثابت تبدیل مستقیم متان به متانول

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

مهندسی شیمی – فرایند

مطلب دیگر :

عنوان:

مدلسازی ریاضی راکتور بستر ثابت تبدیل مستقیم متان به متانول با کمک دینامیک سیال محاسباتی (CFD)

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*