مدلسازی ریاضی غیر فعال شدن سولفات زیرکونیای اصلاح شده با پلاتین در فرایند الکیلاسیون

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

مهندسی شیمی – مهندسی شیمی

عنوان:

مدلسازی ریاضی غیر فعال شدن سولفات زیرکونیای اصلاح شده با پلاتین در فرایند الکیلاسیون

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مطلب دیگر :

چکیده
لزوم حذف سرب از بنزین و کاهش مواد آروماتیک و الفینی در آن به دلیل مسایل زیست محیطی باعث کاهش کیفی و کمی بنزین تولیدی می شود. بنابر این با بهره گرفتن از الکیلات ها به عنوان یک جزء افزودنی به بنزین می توان محدودیتهای اعمال شده را برطرف نمود. متاسفانه توسعه فرایند های الکیلاسیون به کمک کاتالیستهای مایع HF و H2SO4 به دلیل حجم زیاد اسید مصرفی و مشکلات مربوط به ایمنی و بازیافت اسید با مشکل مواجه شده است. با بهره گرفتن از یک کاتالیست اسید جامد مناسب می توان این مشکلات را رفع کرد. با این وجود، مشکل اصلی کاتالیستهای جامد، طوت عمر بسیار کوتاه آنهاست.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*