مدلسازی و شبیه سازی نشست کک در مبدل خط انتقال

دانشکده تحصیلات تکمیلی

”M.SC” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی- طراحی فرایند

عنوان:

مطلب دیگر :

مدلسازی و شبیه سازی نشست کک در مبدل خط انتقال (Transfer line exchanger) واحد اولفین

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*