مطالعه فرایند ISOMAX و بررسی مدلسازی سینتیکی واکنش

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

مهندسی شیمی – طراحی فرایند

مطلب دیگر :

عنوان:

مطالعه فرایند ISOMAX و بررسی مدلسازی سینتیکی واکنش

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*