پیش بینی تعلل ­ورزی تحصیلی دانش آموزان بر اساس مولفه ­های ارزش تکلیف

۱-۵ اهداف جزئی پژوهش.۸

۱-۶ فرضیه ­های پژوهش.۸

۱-۶-۱ سوال پژوهش.۹

۱-۷ انواع متغیرها۹

۱-۸ تعاریف مفهومی و عملیاتی.۹

۱-۸-۱ تعلل­ورزی۹

۲-۸-۲ ارزش تکلیف.۹

فصل دوم: ادبیات و پیشینه­ی پژوهشی

۲-۱ پیشینه­ی نظری.۱۱

۲-۱-۱ تعریف تعلل­ورزی۱۱

۲-۱-۱-۱ انواع تعلل­ورزی۱۲

۲-۱-۱-۲ انواع افراد تعلل­ورز۱۳

۲-۱-۱-۳ حوزه­های اصلی تعلل­ورزی۱۵

۲-۱-۱-۴ علل تعلل­ورزی۱۶

۲-۱-۱-۵ فاکتورهای موثر در پاسخ فرد به تعلل­ورزی.۲۲

۲-۱-۱-۶ پیامدهای تعلل­ورزی۲۳

۲-۱-۱-۷ تفاوت تعلل­ورزی با تنبلی۲۴

۲-۱-۱-۸ علایم و نشانه­ های تعلل­ورزی۲۵

۲-۱-۱-۹ راهکارهایی برای مقابله با تعلل­ورزی۲۵

۲-۱-۱-۹-۱ مبارزه۲۵

۲-۱-۱-۱۰ تعلل­ورزی راهی برای مقابله۲۵

۲-۱-۱-۱۱ نظریه­ های تعلل­ورزی.۲۶

۲-۱-۱-۱۲ شیوع تعلل­ورزی۲۷

۲-۱-۲ تعریف ارزش تکلیف۲۸

۲-۱-۲-۱ چگونگی شکل­ گیری نظریه­ های انتظار-ارزش.۲۸

۲-۱-۲-۱-۱ شکل­ گیری سازه­ی انتظار.۲۹

۲-۱-۲-۱-۲ شکل­ گیری سازه­ی ارزش۲۹

۲-۱-۲-۱-۳ شکل­ گیری سازه­ی سطح انتظار۳۰

۲-۱-۲-۲ نظریه­ی انتظار-ارزش اتکینسون۳۰

۲-۱-۲-۲-۱ برایند گرایش در مدل اتکینسون.۳۱

۲-۱-۲-۲-۲ مدل ه­ی چهار قطبی در نظری اتکینسون.۳۳

۲-۱-۲-۳ نظریه­ی انتظار-ارزش اکلز و ویگفیلد۳۴

۲-۱-۲-۳-۱ مؤلفه­ های نظریه­ی اکلزو ویگفیلد.۳۴

۲-۱-۲-۳-۱-۱ انتظار و ارزش۳۴

۲-۱-۲-۳-۱-۲ خودطرحواره­ها، اهداف، حافطه­ی هیجانی، و دشواری فرد از تکلیف۳۵

۲-۱-۲-۳-۱-۳ ادراک فردی از محیط اجتماعی و تفاسیر فرد برای رخدادهای گذشته.۳۶

۲-۱-۲-۳-۱-۴ زمینه­ فرهنگی، رفتارهای اجتماعی کننده و رخدادهای گذشته۳۶

۲-۱-۲-۴ مولفه­های ارزش تکلیف۳۶

۲-۱-۲-۴-۱ ارزش اهمیت۳۶

۲-۱-۲-۴-۲ علاقه درونی.۳۷

۲-۱-۲-۴-۳ ارزش کاربردی.۳۷

۲-۱-۲-۴-۴ هزینه­ها۳۷

۲-۱-۲-۵ تاثیر رشد بر سازه­ی ارزش۳۸

۲-۱-۲-۵-۱ تغییرات شناختی.۳۸

۲-۱-۲-۵-۲ تغییرات محیطی.۳۹

۲-۱-۳ پیشینه­ی تجربی پژوهش.۳۹

۲-۱-۴ جمع­بندی نهایی.۴۸

فصل سوم: روش انجام پژوهش

۳-۱ مقدمه.۵۱

۳-۲ روش پژوهش۵۱

۳-۳ جامعه­ آماری۵۱

۳-۴ حجم نمونه و روش نمونه گیری ۵۱

۳-۵ ابزار جمع­آوری اطلاعات۵۲

۳-۵-۱ مقیاس تعلل­ورزی تاکمن۵۲

۳-۵-۲ مقیاس ارزش تکلیف.۵۲

۳-۶ روش اجرای پژوهش.۵۳

۳-۷ روش تجزیه و تحلیل داده ­ها۵۳

فصل چهارم: یافته­ های پژوهش

۴-۱ مقدمه.۵۵

۴-۲ یافته­ های توصیفی۵۵

۴-۳ یافته­ های استنباطی.۵۸

۴-۴ پیش فرض های همبستگی پیرسون۵۸

۴-۵ پیش فرض های رگرسیون خطی چند گانه۶۲

۴-۶ یافته­ های جانبی۶۵

فصل پنجم: بحث و نتیجه ­گیری

۵-۱ مقدمه.۶۹

۵-۲ تبیین یافته­ ها۶۹

۵-۳ محدودیت­های پژوهش۷۸

۵-۴ پیشنهادها.۷۹

۵-۴-۱ پیشنهادهای پژوهشی۷۹

۵-۴-۲ پیشنهادهای کاربردی۷۹

فهرست منابع

منابع فارسی.۸۱

منابع انگلیسی۸۶

پیوست­ها

پیوست۱ پرسش­نامه­ی تعلل­ورزی۸۹

پیوست۲ پرسش­نامه­ی ارزش تکلیف۹۰

چکیده­ی انگلیسی۹۱

مقدمه

در قرن ۲۱ به دلیل تنوع گسترده­ی محیط و تغییرات مداوم، مدیریت موثر فردی با چالشهای فراوانی روبه رو شده است. در چنین شرایطی سرعت عمل، نقش تعیین کننده ای در کارایی و اثربخشی فردی یافته است. بزرگنمایی که گاه یک ثانیه زودتر کلیک کردن بر موس، سرنوشت افراد و سازمانها را تغییر می دهد و لحظه ای غفلت و تعلل­ورزی صدمات بسیاری بر آنها وارد می­سازد. بنابراین به نظر می رسد استفاده درست از زمان و انجام کارها در موعد مقرر، یک الزام فردی و سازمانی است؛ مطلب مهمی که در بسیاری از زمانها فراموش می­شود و اثرهای نامطلوب بر جای می­گذارد. بسیاری از افراد از تعلل رنج می برند. کافی است با دیدی واقع بینانه، عملکرد روزانه خود را مورد ارزیابی قرار دهیم تا دریابیم که بسیاری از ما نیز از تعلل­ورزی خود صدمه می بینیم. این مشکل تنها مختص افراد خاصی نیست، بلکه شخصیت های بنامی، مانند: لئوناردو داوینچی (نقاش)، سنت آگوستین (فیلسوف)، داگلاس آدامز (نویسنده) و ساموئل تایلور (شاعر) نیز به تعلل­کاری مشهور بوده اند. تعلل ورزی یک مانع بزرگ بر مسیر زندگی ماست. پیشرفت ما را کند کرده و گاهی به طور کلی ما را از مسیر زندگی­مان خارج می­ کند (باسکو، ۲۰۱۰). تعلل تقریباً همیشه عوارض منفی بر بهره‌وری و بهزیستی افراد بر جا می گذارد. اگر چه هر کسی به گونه خاص تعلل­کاری می‌کند ولی بهترین تعریف تعلل می تواند این باشد: به تأخیر انداختن انجام کار، بدون هیچ دلیل موجه (الیس و کناوس، ۲۰۰۲)۰ بررسی‌های انجام شده، نشان می دهند که تعلل برای ۱۵ تا ۲۰ درصد افراد همیشگی و به عنوان یک مشکل مطرح است (استیل،۲۰۰۳). بر همین اساس لازم است این مشکل موشکافی شده، علل آن شناسایی و راه حل­های بهینه برای کاهش آن ارائه شود.

 ۱-۲ شرح و بیان مسئله­ پژوهش

به نظر می­رسد تعلل­ورزی[۱]یکی از واقعیات بی­چون وچرای زندگی است که در بین اقشار و مشاغل مختلف وجود دارد. تعلل­ورزی به معنای به تعویق انداختن امری به دلیل ناخوشایندی یا ملال­آوری آن است­ (فرهنگ نامه­ی کمبریج[۲]، ۲۰۰۳). واژه لاتین تعلل، مرکب از دو کلمه «پرو» و «کراسینوس» از ریشه لاتین به معنی «به تعویق انداختن تا صبح» است. این واژه معادل تعلل ورزی، سهل انگاری، به تعویق انداختن و این دست و آن دست کردن می باشد (الیس[۳]و جیمز نال ،۱۳۸۲). درباره تعلل­ورزی تعریف واحد پذیرفته شده­ای وجود ندارد و هر یک از صاحب­نظران از منظر خود به این موضوع نگریسته، تعریفی از آن ارائه کرده که به برخی اشاره می شود:

الیس و کناس[۴] (۲۰۰۲، به نقل از کاظمی، فیاضی، کاوه، ۱۳۸۹)، تعلل را تمایل به اجتناب از فعالیت، واگذار کردن انجام کار به آینده و استفاده از پوزش­خواهی برای توجیه تأخیر در انجام فعالیت تعریف کرده­اند. استیل[۵] (۲۰۰۳)، تعلل را عقب انداختن انجام عملی به دلیل ناخوشایندی و ملال آوری آن تعریف می کند. از نظر فراری[۶] و تیس[۷] (۲۰۰۰)، نیز تعلل مبین تأخیر در آغاز یا ادامه کار است. تعلل دزد زمان توصیف می شود، حتی به اعتقاد برخی افراد، تعلل سارق زندگی است (دوبینز و پتمن[۸]، ۱۹۹۸، به نقل از فیاضی و کاوه، ۱۳۸۸). تعلل در اصل مبین نبود خود مدیریتی است ، بدین معنی که فرد وقت خود را از راه انجام کارهایی بی فایده می دزدد ، اما هنگام مرگ، حاضر است به هر بهایی زمان را خریداری کند تا لحظه ای بیشتر زنده بماند.

تعلل از دیدگاه نظریه های متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته است. نظریه های رفتاری، تعلل را بر اساس اصول پاداش و تنبیه اسکینر تبیین می کنند. بنابراین چنانچه فعالیتی برای آنها پیامد فوری نداشته باشد، در انجام آن تعلل می ورزند. نظریه های شناختی- رفتاری، تعلل را از دیدگاه باورها و فرایندهای شناختی  بررسی می کنند و

 بر شناخت و کشف تفکر غیرمنطقی زیربنایی آن متمرکز می شوند. نظریه های روان پویایی و روان تحلیلگری کلاسیک نیز، تعلل را نمادی از بازگشت سمبولیک به تعارض های روانی- جنسی دوره کودکی می دانند و نظریه پردازان انگیزشی معتقدند تعلل ورزی به این دلیل روی می دهد که افراد تعلل ورز به تکالیف و فعالیت های دیگری به غیر از تکلیفی که برای آنها در نظر گرفته شده است علاقمندند (شوارتز[۹] ،۲۰۰۷، به نقل از کاظمی و همکاران ۱۳۸۹). بررسی‌های انجام شده، نشان می دهند که تعلل برای ۱۵ تا ۲۰ درصد افراد همیشگی و به عنوان یک مشکل مطرح است. میزان تعلل ورزی تحصیلی مشکل آفرین در بین دانشجویان حدأقل ۷۰ تا ۹۵ درصد برآورد شده است (استیل، ۲۰۰۷). ﺗﻌﻠﻞورزی ﺣﺎد در ۲۰ ﺗﺎ ۳۰ درﺻﺪ داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن برآورد شده است­(ﻣـﮏﮐـﺎون  وﺟﺎﻧﺴﻮن[۱۰]، ۱۹۹۱، به نقل از هاشمی و همکاران، ۱۳۹۱).

«تعلل­ورزی» به هر نحوی که باشد رفتاری نامطلوب و نکوهیده است که به تدریج در وجود انسان به صورت عادت در­می­آید. پس باید با آن مبارزه کرد زیرا پیامدهای تأخیر در کار، برای خود شخص نیز رنج آور است و احساسی که از این تأخیر ایجاد می­شود؛ علاوه بر زیان­های پیش بینی شده ونشده، شرمساری و بیزاری از خویشتن را نیز دربر دارد (الیس، و نال، ۱۳۸۲).

در نظریه انگیزشی، اﻓﺮاد تعلل­ورز به دلیل تنفر از انجام تکلیف، تمایل دارند آن را به تعویق اندازند و در نتیجه به دلیل ناتوانی در انجام تکلیف، خودکارآمدی پایینی دارند. از نظر پژوهشگران دیدگاه انگیزشی دلایل عمده­ی تعلل­ورزی عبارتند از:

 • ارزش نسبتا پایین تکالیف دراز مدت
 • انتظار نسبتا پایین افراد سهل­انگار برای انجام تکالیف به صورت موفقیت­آمیز

به صورت دیگر نظریه انگیزشی در قالب مدل های انتظار – ارزش[۱۱] مطرح می شود، در این مدل ها، ارزش تکلیف[۱۲]، به دلایل مختلفی که دانش آموز در مورد علت پرداختن به تکلیفی ارائه می دهد اشاره دارد­ (سیمیاریان، سیمیاریان، و ابراهیمی قوام، ۱۳۹۰). در مدل اکلز[۱۳] (۱۹۸۳) ارزش  تکلیف بعنوان انگیزه برای تعامل در فعالیت های مختلف تعریف شده است. ارزش تکلیف یک مولفه چند بعدی است که از چهارمولفه جداگانه که شامل: ارزش اهمیت[۱۴]، ارزش ذاتی (علاقه)[۱۵]، ارزش کاربردی[۱۶] و هزینه[۱۷] می باشد، تشکیل می شود. ارزش تکلیف سنجش یادگیرنده از ارزیابی هایش،  میزان علاقه، میزان اهمیت و میزان مفید بودن تکلیف می باشد. سازه ارزش با پاسخ به این سوال سروکار دارد :«آیا من می خواهم این کار را انجام دهم؟ چرا؟ دانش آموزان ممکن است برای کاری که می خواهند انجام بدهند دلایل مختلفی مثلآ اینکه کار مورد نظر جالب است ، آن را دوست دارند یا اینکه فکر می کنند به دلیلی برای آنها مفید یا مهم است ­(پینتریج  و شانک[۱۸]، ۲۰۰۲).

استیل (۲۰۰۷) در یک فرا تحلیل علل و اثرات احتمالی تعلل­ورزی را با متغیرهای متعدد مورد بررسی قرار داده است. یافته های وی نشان داد که بیزاری از تکلیف ، تأخیر در

مطلب دیگر :

چه زمانی تهران می لرزد؟ همه چیز درباره زلزله احتمالی تهران

 تکلیف پیش بینی کننده های قوی برای تعلل­ورزی هستند. او نیز یکی از ویژگی های تأثیرگذار بر تعلل ورزی را بیزاری از تکلیف می داند به باور استیل، کارهایی که جذابیت کمتری برای فرد دارند، بیشتر به تعویق انداخته می شود.

هر فردی تلاش می کند که از محرک های آزارنده اجتناب کند. بنابراین هرچه یک موقعیت آزارنده تر باشد فرد بیشتر از آن اجتناب خواهد کرد. پس اگر افرادی کاری را ناخوشایند بدانند تمایل بیشتری به تعویق انداختن آن دارند (ارپن[۱۹]، ۱۹۹۸).

همچنین بر طبق نظر فراری، جانسون، و مک­کاون (۱۹۹۵)، تعلل در اکثر افراد جامعه، صرف نظر از جنسیت آنها، شایع است و بسیار نادر هستند افرادی که دچار این مشکل نباشند. ظاهرا با بالا رفتن سطح تحصیلات نیز بر شیوع تعلل افزوده می­گردد؛ چنانچه میزان شیوع آن در مردم عادی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد (هاریوت[۲۰] و فراری، ۱۹۹۶) و در جمعیت دانشگاهی بین ۴۶ درصد (سولومون و روثبلوم، ۱۹۸۴) تا ۹۵ درصد (الیس و کناوس، ۱۹۹۷) است.

با توجه به وجود رابطه ارزش تکلیف با تعلل ورزی که ظاهر یافته های پیشین نشان می دهد و به دلیل کمبود تحقیقات در زمینه ی علل و پیش بینی کننده های تعلل ورزی، و به دلیل وجود تناقضات پژوهشی در زمیته­ی تاثیر جنسیت بر میزان تعلل­ورزی تحصیلی، پژوهش حاضر درصدد برآمده است به این سوال پاسخ دهد که هر یک از متغیر های  ارزش تکلیف: ارزش اهمیت، ارزش ذاتی، ارزش بیرونی (کاربردی) و هزینه در پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی  چه سهمی دارد؟

۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

تعلل ورزی پدیده­ای جدید نیست، چرا که ویلیام جیمز ارزش روانشناختی آن را ۱۲۰ سال قبل تشخیص داده بود. و روانشناسان معاصر نیز به ­طور فزاینده­ای علاقمند به هدایت تحقیقات در جهت توضیح تعلل­ورزی هستند. اما علی­رغم تحقیقات رو به رشد در این زمینه، هنوز در مورد علت تعلل­ورزی باید دانش خویش را گسترش بدهیم. از این رو تعلل­ورزی به عنوان یکی از موارد درک نشده بشریت باقی مانده است (استیل، ۲۰۰۰و فراری، ۱۹۹۴، به نقل از امامی،۱۳۹۰). بررسی پژوهش ها نشان می­دهد که روابط تعلل­ورزی با خودتنظیمی، خودکارآمدی و عزت نفس توجهات پژوهشی بیشتری را به خود اختصاص داده است که در این میان می­توان پژوهش های چو و چویی (۲۰۰۵)؛ دروما[۲۱]و همکاران (۲۰۰۳)؛ فراری (۲۰۰۱)؛ هایکوک، مک کارتی و اسکای[۲۲] (۱۹۹۸)؛ هاول[۲۳] و همکاران (۲۰۰۶)؛ سنکال، کوئسنر و والراند[۲۴](۱۹۹۵)؛ استیل (۲۰۰۷)؛ تاکمن[۲۵](۱۹۹۱) و والترز[۲۶](۱۹۹۵) اشاره نمود که همگی بر این یافته­ ها تأکید دارند که تعلل­ورزی با خودکارآمدی پایین در خود تنظیمی، اجتناب از تکلیف و عملکرد گریزی و خودتنظیمی رابطه­ معناداری دارند. با این حال تناقضات پژوهشی نیز در این حوزه یافت می­شود که در این خصوص می­توان به یافته های پژوهشی کاوینگتون[۲۷](۲۰۰۰) و الیوت[۲۸](۲۰۰۵) اشاره نمود که بیان می­ کند خودتنظیمی بلند­مدت با تعلل­ورزی ارتباط تنگاتنگ دارد. از سویی یافته­ های پژوهشی پینتریچ (۲۰۰۰)، هم این رابطه را تأیید می­ کند (به نقل از امامی،۱۳۹۰).

مبتنی بر این ابهامات پژوهشی، ضرورت بررسی مجدد عوامل تأثیر گذار بر تعلل­ورزی نمایان می­شود و پژوهش حاضر درصدد است با بررسی رابطه هر یک از مؤلفه­ های ارزش تکلیف با تعلل­ورزی تحصیلی تبیین­های واضح تری از علل و پیش بینی­کننده­ های تعلل­ورزی بدست دهد.

همچنین با توجه به اینکه تعلل­ورزی در اغلب موارد می ­تواند از طریق ممانعت از پیشرفت و عدم دسترسی به اهداف، پیامدهای نامطلوب و جبران ناپذیری به همراه داشته باشد (الیس و جیمز نال، ۱۳۸۲؛ لای[۲۹]،۱۹۸۶؛ سنگال، کوئستنز و والرند، ۱۹۹۵، به نقل از مصطفوی، ۱۳۸۹). بنابراین شناخت و تبیین پدیده­ تعلل­ورزی و آگاهی در مورد عوامل زمینه ساز و مرتبط با آن و راهکارهای پیشگیری از آن و فایق آمدن بر عوارض آن، از اهمیت بسزایی برای دانش­ آموزان و سازمان آموزش و پرورش برخوردار است. و این می ­تواند یکی از ضرورت­های مهم انجام پژوهش حاضر باشد.

بررسی پیشینه تعلل­ورزی نشان می­دهد که آن یک بیماری مسری در نظر گرفته شده است و از حالتی به حالت دیگر و از انسانی به انسان دیگر و از فرد به جامعه و از جامعه­ای به جامعه دیگر سرایت می­ کند. بنابراین، باید به تأثیر و تأثرات آن توجه جدی داشت؛ چرا که می ­تواند به خانواده، جامعه، ملت و فرهنگ یک کشور آسیب رساند. پژوهش­های روانشناسی بالینی نشان می­دهد که این عادت در جوامع مختلف شایع و روند رو به رشد دارد (الیس و جیمز نال، ۱۳۸۲).

پس با توجه به میزان شیوع تعلل­ورزی در بین افراد جامعه و بار سنگینی که تعلل­ورزی به عنوان یک آسیب جدی بر پیکره­ی نظام بهداشت روانی و جسمی هر جامعه به ویژه دانش­ آموزان تحمیل می­ کند و با درنظر داشتن این موضوع که دانش­ آموزان به عنوان پتانسیل­ها و آینده­سازان کشور و نیازمند توجه ویژه در رشد افکار و هیجانات و انگیزش­ها و بطور کلی شخصیت و لزوم برخورداری آنها از انگیزش درونی و شیوه ­های مناسب انتخاب تکلیف، جهت موفقیت درمدرسه و زندگی شخصی، اجتماعی و شغلی، ضروری می­نماید که با انجام تحقیقات بیشتر، از عوامل زمینه ساز تعلل ورزی تحصیلی پیشگیری به عمل آید. و تحقیق حاضر قصد دارد با شناسایی رابطه­ هر یک از مؤلفه های ارزش تکلیف با تعلل­ورزی تحصیلی و ارائه­ پیشنهاد­های لازم و اصولی در پایان این پژوهش، معلمان، مشاوران، برنامه­ریزان درسی و سایر دست­اندرکاران مربوطه را توانمند سازد تا با هدایت دانش­ آموزان به شیوه ­های مناسب انتخاب تکلیف و در نهایت مداومت در انجام آنها، میزان تعلل­ورزی را در دانش­ آموزان کاسته و از جنبه­ های منفی آن جلوگیری کنند.

درخصوص رابطه­ ارزش تکلیف با تعلل­ورزی، شمار تحقیقات بسیار اندک است. همچنین مطالعه مقالات و تحقیقات انجام یافته در زمینه­ تعلل­ورزی محقق را به سمت شناسایی عوامل مرتبط با تعلل­ورزی سوق می­دهد. بنابراین این پژوهش سعی می­ کند با یک روش همبستگی چگونگی ارتباط چهار مؤلفه­ی ارزش تکلیف با تعلل­ورزی تحصیلی را واضح ساخته و پیشنهادات اصولی در جهت کاهش و کنترل این رفتار در بین دانش آموزان ارائه دهد.

۱-۴ هدف کلی پژوهش

تعیین رابطه تعلل ورزی تحصیلی با ارزش تکلیف

۱-۵ اهداف جزئی پژوهش

 • تعیین رابطه ارزش کاربردی تکلیف با تعلل ورزی تحصیلی،
 • تعیین رابطه ارزش اهمیت تکلیف با تعلل ورزی تحصیلی،
 • تعیین رابطه لذت درونی (علاقه) تکلیف با تعلل ورزی تحصیلی،
 • تعیین رابطه هزینه های متصور تکلیف با تعلل ورزی تحصیلی.
 • تعیین رابطه جنسیت دانش­ آموزان با تعلل­ورزی تحصیلی.
 • ۶ فرضیه های پژوهش
 • بین ارزش کاربردی تکلیف و تعلل­ورزی تحصیلی رابطه منفی وجود دارد.
 • بین ارزش اهمیت و تعلل­ورزی تحصیلی رابطه منفی وجود دارد.
 • بین لذت درونی و تعلل­ورزی تحصیلی رابطه منفی وجود دارد.
 • بین هزینه های متصور و تعلل­ورزی تحصیلی رابطه مثبت وجود دارد.
 • بین دختران و پسران از نظر میزان تعلل ورزی تفاوت وجود دارد.

۱-۶-۱ سوال پژوهش

 • کدام یک از مؤلفه­ های ارزش تکلیف، تعلل ورزی تحصیلی را پیش ­بینی می­ کند؟

۱-۶ انواع متغیرها

 • متغیر ملاک (وابسته) : تعلل ورزی تحصیلی
 • متغیر پیش بین : ارزش تکلیف
 • متغیر تعدیل کننده: جنسیت

 ۱-۸ تعاریف مفهومی و عملیاتی

۱-۸-۱ تعلل ورزی

الف) مفهومی : تمایل مناسب و همیشگی فراگیران برای به تعویق انداختن فعالیت های تحصیلی است که تقریبا همیشه با اضطراب توام است (راثبلوم ، سولومون و موراکامی[۳۰]،۱۹۸۶، به نقل از محمدی، ۱۳۹۱).

ب) عملیاتی : مجموع نمراتی که آزمودنی ها در سوالات پرسشنامه «تعلل ورزی تحصیلی» تاکمن (۱۹۸۹) کسب می کنند.

۱-۸-۲ ارزش تکلیف

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*