چیستی و چرایی نفی خواطر در عرفان اسلامی

1-2-2- سلوك——- 6

1-2-2-1- معنای لغوی- 6

1-2-2-2- معنای اصطلاحی————– 6

1-2-3- سالك——– 7

1-2-3-1- معنای لغوی- 7

1-2-3-2- معنای اصطلاحی————– 7

1-2-4- خواطر——- 8

1-2-4-1- معنای لغوی- 8

1-2-4-2- معنای اصطلاحی————– 8

1-2-4-3- سایر اصطلاحات دارای تشابه معنایی با خواطربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 9

فصل دوم: چیستی نفی خواطر

مقدمه————– 13

2-1- نفس و جایگاه آن در بروز خواطر——- 13

2-2- خواطر و اقسام آن- 21

2-2-1- كیفیت خواطر– 21

2-2-2- اقسام خواطر– 23

2-2-2-1- تقسیم دوگانه—————- 24

2-2-2-2- تقسیم سه­گانه————— 24

2-2-2-3- تقسیم چهارگانه————– 25

پایان نامه

2-2-2-4- انواع پنج­گانه خواطر———– 27

2-2-2-5- اقسام شش­گانه خواطر———- 27

2-2-2-6- انواع هفت­گانه خواطر———- 28

2-2-2-7- خواطر ده­گانه————— 28

2-3- ارتباط بروز اقسام خواطر با درجات كمالی انسانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 29

2-4- روش­های تشخیص انواع خواطر از یكدیگربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 32

2-4-1- تشخیص خواطر دوگانه———– 33

2-4-2- فرق خواطر چهارگانه————- 36

2-5- نفی خواطر و ضرورت آن———— 41

2-6- ضرورت نفی خواطر با نگاهی دیگر—— 44

خلاصه————– 46

فصل سوم: روش­های نفی خواطر

مقدمه————– 48

3-1- روش­های نفی خواطر در عرفان اسلامی— 49

3-1-1- ذكر——– 50

3-1-1-1- مراتب ذكر- 52

3-1-1-2- آداب و شرایط ذكر———– 54

3-1-1-3- اذكار وارده برای نفی خواطر—– 55

3-1-2- روش سید بحرالعلوم برای نفی خواطر– 58

3-1-3- دل سپردن به شیخ————— 59

یک مطلب دیگر :

3-1-4- توجه به نفس– 62

3-1-5- خلوت و عزلت- 67

3-1-6- مراقبه——- 70

3-1-7- محبت——- 72

3-1-8- سایر روش­ها– 75

3-2- نفی خواطر در دیگر ادیان———— 76

3-2-1- ادیان ابراهیمی (غربی)———— 76

3-2-2- ادیان شرقی— 77

3-2-2-1- طریقت ذن- 77

3-2-2-2- یُگه—— 78

3-2-2-3- آیین تائو/دائو—————- 79

خلاصه————– 82

فصل چهارم: نتایج نفی خواطر

مقدمه————– 84

4-1- معرفت——– 84

4-2- توحید——— 89

4-3- كشف——— 94

4-3-1- مراتب كشف– 96

4-4- تفرید———- 99

4-5- جمع——— 101

4-6- حیرت——– 105

4-7- حضور و غیبت– 108

4-8- یقین———- 110

4-9- تجلّی——— 113

4-10- فناء——— 117

خلاصه————- 121

نتیجه­گیری و پیشنهادها

5-1- نتیجه‏گیری—— 123

5-2- پیشنهادها—— 126

منابع و مآخذ——— 127

 

چكیده

نفی خواطر به معنای زدودن و تخلیه ذهن و دل از هرگونه واردات، اندیشه­ها و
صورت­هاست كه به منظور آماده سازی درون سالك برای حضور حق و تابش انوار تجلیّات الهی بر قلب او صورت می­گیرد. با این توضیح، نفی خواطر از آموزه­های بنیادین در سلوك عرفانی است و سالك ملزم است از آغاز سیر خویش تا انتها – كه فنای فی­الله است – به آن اهتمام ورزد و به تبع عبور از مراحل متعدد سلوك، متناسب با آن مراتب و مراحل، نفی خواطر را مورد توجه قرار دهد. این تحقیق بر آن است تا كیفیت و ضرورت نفی خواطر را در سلوك عرفان اسلامی بررسی كند و علاوه بر ارائه روش­های تحقق آن، ضمن بیان اجمالی ارتباط نفی خواطر با سایر عناصر سلوكی، ثمرات و نتایجی را كه نفی خواطر در مسیر رسیدن به مقصود به بار خواهد آورد، تبیین نماید. از آنجا كه لازمه پرداختن به نفی خواطر، شناخت ماهیت خواطر، انواع آنها و روش تشخیص­شان است، قبل از ورود به بحث، این موضوع مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. شایان ذكر است به دلیل عمومیت كاربرد نفی خواطر در كلیه مشرب­های عرفانی، اشاره بسیار مختصری به نقش این آموزه در سایر ادیان شده است.

كلید واژه‏ها: عرفان، سلوك عرفانی، سالك، خواطر، نفی خواطر

فصل اول

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*