کشاورزی بررسی اثرات محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک

عنوان:

بررسی اثرات محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک و تاریخ کاشت بر روی ارقام ذرت علوفه ای در آب و هوای دامغان

استاد راهنما:

دکتر حسین عباسپور

مطلب دیگر :

استادان مشاور:

دکتر جعفر مسعود سینکی

دکتر فرشید قادری فر

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*