کشاورزی بررسی ارقام و لاین های امید بخش کاهو نسبت به سفیدک داخلی

واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی

 عنوان:

بررسی ارقام و لاین های امید بخش کاهو نسبت به سفیدک داخلی در استان مازندران

استاد راهنما:

مطلب دیگر :

دکتر عبدالرضا فروتن

استادان مشاور:

دکتر سیاوش رعیت پناه، دکتر علیرضا دلیلی

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*