کشاورزی بررسی کارایی علف‌کش‌های مختلف بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد لوبیا

واحد ارسنجان

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه زراعت و اصلاح نباتات

گرایش: زراعت

مطلب دیگر :

عنوان:

بررسی کارایی علف‌کش‌های مختلف بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد لوبیا

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*