کشاورزی تأثیر مدیریت بهینه سیستم‌های کودی شیمیایی و بیولوژیک

واحد ارسنجان

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه زراعت و اصلاح نباتات

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)

گرایش: زراعت

عنوان:

مطلب دیگر :

تأثیر مدیریت بهینه سیستم‌های کودی شیمیایی و بیولوژیک

بر عملکرد و اجزای عملکرد دو گونه لوبیا

استاد راهنما:

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*