کشاورزی تخمین ارزش اقتصادی آب کشاورزی با بهره گرفتن از مدل الگوی کشت بهینه اقتصاد کشاورزی

واحد ارسنجان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)
گرایش: اقتصاد کشاورزی

مطلب دیگر :

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*