کشاورزی شناسایی عوامل باکتریایی بلایت گردو و تعیین تنوع آن در استان لرستان

واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد(M.Sc) مهندسی کشاورزی رشته بیماری شناسی گیاهی

عنوان:

شناسایی عوامل باکتریایی بلایت گردو و تعیین تنوع آن در استان لرستان

استاد راهنما:

دکتر علی علیزاده علی آبادی

استادان مشاور:

مهندس ابوالقاسم قاسمی

دکتر علی اسکندری

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده

مطلب دیگر :

بلایت باکتریایی( Xanthomonas arboricola pv. Juglandis) یکی از بیماری­های مهم گردو است که هرساله باعث کاهش تولید گردو در غرب، مرکز و شمال ایران می­شود. این بیماری اولین­بار در سال ۱۳۲۷ توسط اسفندیاری از قزوین و مازندران گزارش گردید سپس، به­طور وسیع از استان­های شمالی، مرکزی و غربی کشور گزارش شد. عامل بیماری برگ‌ها، گل‌ها، جوانه‌ها و میوه‌های گردو را آلوده می کند. به­منظور شناسایی عامل بیماری بلایت باکتریایی گردو در استان­های مختلف در طی فصل بهار و تابستان سال۱۳۹۰ از برگ­های آلوده درختان گردوی از استان­های لرستان، کردستان و البرز نمونه برداری به عمل آمد و طبق روش­های مرسوم در باکتری شناسی، باکتری عامل بیماری جدا، خالص­سازی و شناسایی شد. اثبات بیماریزایی روی نهال سه ساله و میوه گردو به اثبات رسید. پس جداسازی در سطح محیط کشت دو نوع کلنی زردرنگ و کرم رنگ مشاهده شد که کلنی های کرم رنگ از فراوانی بیشتری برخوردار بودند. کلنی های زردرنگ بر اساس نتایج آزمون­های بیوشیمیایی به­عنوانX. arboricola pv. juglandis شناسایی شدند. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل خوشه­ای الگوی حاصل از روش rep-PCR جدایه­های مورد بررسی از نظر تنوع ژنتیکی در سه گروه با ۵۶% تشابه قرار گرفتند. جدایه­های زانتوموناس براساس تعیین توالی ژن RNA پلی مراز زیر واحد بتا و ترسیم دندروگرام به روش نیبرجوینینگ در یک گروه مجزا قرار گرفتند بر این اساس جدایه ۱۰ ، ۱۱ و ۱۲ که از استان لرستان و کردستان جداسازی شده بودند، کاملا متمایز از سایر زانتوموناس­ها در یک گروه مستقل قرار گرفتند. جدایه­های کرم رنگ بر اساس نتایج آزمون­های بیوشیمیایی، اثبات بیماریزایی به عنوان Pseudomonas syringae pv. syringae , Pseudomonas viridiflava و Pseudomonas spشناسایی شدند. جدایه­ها در واکنش rep- PCR در گروه­های مختلف و متنوعی قرار گرفتند. این جدایه­ها بر اساس مقایسه­ توالی ژن RNA پلی مراز زیر واحد بتا و ترسیم دندروگرام به روش نیبرجوینینگ در سه گروه مجزا قرار گرفتند. گروه اول شامل جدایه­های ۹، ۱۰، ۱۸و ۴۱ به ­عنوان نماینده ۲۴ جدایه با ۹۹% به Pseudomonas syringae pv. syringae شباهت داشت، و گروه دوم شامل جدایه­ی ۴۸ با ۹۹% به Pseudomonas viridiflava شبیه بود و گروه سوم شامل جدایه­های ۳۱ و ۱۱ به .Pseudomonas sp تعلق داشتند که جدایه ۱۱ با گونهP. cedrina به میزان ۹۹% شباهت داشت. این اولین گزارش از بیماری­زایی Pseudomonas syringae pv. syringae در گردو می باشد.

  • مقدمه

گردو درختی از خانواده Juglandaceae وجنس Juglans است (بختیاری، ۱۳۸۲). این جنس دارای ۲۱ گونه می باشد که همگی خزان کننده و دارای میوه خوراکی بوده و برخی از این گونه ها از نظر چوب نیز با ارزش می باشند. گردو درختی است زیبا و سایه افکن که به عنوان درخت زینتی به کار می رود. این درخت در مناطق معتدل دنیا رشد و پرورش می یابد. گردو از محصولات مهم خشکباری دنیا به شمار می آید و در بعضی کشورهای صنعتی به عنوان یک درخت روغنی بسیار مهم محسوب می شود. گردوهای موجود به دلیل تکثیر با بذر دارای تنوع ژنتیکی بسیار غنی بوده و صفات با ارزشی در ژنوتیپ ها وجود دارد که پس از شناسایی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. (وحدتی، ۱۳۸۲).
۱-۲- اهمیت اقتصادی گردو در ایران و جهان

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*