اثرات رنگدانه های طبیعی (فلفل دلمه، گوجه فرنگی) و مصنوعی (آستاگزانتین و …

اکتبر 28, 2020 مدیر سایت 0

1-2-2-5-1 منابع آستاگزانتین ……………………………………………………………………………………………. 11 1-2-2-6- بتاکاروتن ……………………………………………………………………………………………………….. 13 1-3- فرضیه‌ها ………………………………………………………………………………………………………………… 15 1-4- اهداف …………………………………………………………………………………………………………………… 15 فصل دوم 2-1- تحقیقات داخل کشور ……………………………………………………………………………………………….. 17 […]

ارزیابی طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته­ها» ار دیدگاه کشاورزان مجری …

اکتبر 28, 2020 مدیر سایت 0

1-7- تعاریف و مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………………………..8 فصل دوم : بررسی ادبیات تحقیق 2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………11 2-2- بخش اول: کلیات ارتباط تحقیق و ترویج……………………………………………………………………………………11 2-1-1- پیوند تحقیق و ترویج…………………………………………………………………………………………………13 […]

ارزیابی و مقایسه ی برآورد میزان رسوب سطح جاده جنگلی توسط …

اکتبر 28, 2020 مدیر سایت 0

1-2-8- نقش جهت شیب در هدر رفت خاک ………………………………………………………………….. 1-2-9- رواناب …………………………………………………………………………………………………………………….. 1-2-10- الگوی جریان رواناب روی ساختمان جاده جنگلی ………………………………………….. 1-2-11- مدل برآورد رسوب […]