بررسی اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر کاهش سطح افسردگی و بهبود سبک زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲

اکتبر 15, 2020 مدیر سایت 0

ورزش و فعالیت بدنی۲۱ مسئولیت پذیری در مورد سلامت.۲۱ مدیریت استرس۲۱ رشد معنوی یا خود شکوفایی۲۱ دیابت نوع ۲.۲۱ تعاریف عملیاتی۲۲ افسردگی۲۲ سبک زندگی۲۲ تغذیه۲۳ […]

اثربخشی مشاوره گروهی تنظیم هیجانی و کارآفرینی بر توانمند سازی زنان سرپرست خانوار شهرکرد

اکتبر 15, 2020 مدیر سایت 0

ب) پیشنهادات کاربردی ۱۰۶ ‌منابع و ماخذفارسی۱۰۷ منابع و ماخذ انگلیسی.۱۰۹ ضمائم۱۱۲ چکیده انگلیسی.۱۱۴ مقدمه توانمندسازی[۱] بی گمان یکی از مهم ترین وظایف دولت ها محسوب […]

بررسی اثر بخشی آموزش فرزندپروری مثبت به مادران کودکان اوتستیک در کاهش مشکلات رفتاری فرزندان شان

اکتبر 15, 2020 مدیر سایت 0

۲-۲-۱ تعریف                                                                                      ۱۵ ۲-۲-۲ نشانگان اوتیسم                                                                            ۱۶ ۲-۲-۳ همه گیر شناسی                                                                           ۱۷ ۲-۲-۴ سبب شناسی                                                                               ۱۸ ۲-۲-۵ درمان                                                                                       ۲۰ ۲-۳- مشکلات رفتاری                                                                                     ۲۰ ۲-۳-۱ تعریف                                                                                     […]

اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری اجتماعی مادران دارای کودک کم توان ذهنی

اکتبر 15, 2020 مدیر سایت 0

۲-۴-۱فرضیه های فرعی.۸ ۵-۱اهداف پژوهش۹۱-۵-۱هدف اصلی.۹۲-۵-۱هدف فرعی.۹۶-۱تعریف نظری و عملیاتی متغیرها۱۰۱-۶-۱تعریف نظری۱۰۲-۶-۱تعریف عملیاتی متغیرها۱۲فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق۱-۲مقدمه.۱۴۲-۲مهارت های زندگی.۱۵۱-۲-۲تاریخچه مهارت های زندگی۱۵۲-۲-۲اهمیت مهارت […]

اثربخشی آموزش مهارت های تنظیم هیجانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیکی بر کاهش نشانه های هیجانی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی

اکتبر 15, 2020 مدیر سایت 0

۲-۵-۱- قلمرو کارکردی.۳۳ ۲-۵-۲- قلمرو ساختاری۳۴ ۲-۶- حوزه علائم اختلال شخصیت مرزی.۳۵ ۲-۶-۱- علائم عاطفی.۳۶ ۲-۶-۲- علائم شناختی۳۷ ۲-۶-۳- علائم رفتاری و تکانشگری۳۸ ۲-۶-۴- علائم […]