دسترسی متن کامل – بررسی نقش عناصر بازاریابی رابطه مند بر عملکرد شرکت های دانش بنیان- قسمت ۹

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

-براساس ارزیابی‌های دقیق و عقلانی شکل می‌گیرد.-بیشتر از طریق پاسخ‌های عاطفی که با طرف مقابل رد وبدل می‌شود. ۱-اعتماد شناخت محور۲-اعتماد عاطفه محور ج- دسته‌بندی […]

بررسی اثر راهبردهایِ کنارآمدن با فشارِ روانی(بر اساسِ مدلِ لازاروس) بر میزانِ خودکنترلی …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

ایمنی بیمارکار تیمیهمکاری با همکارانمشارکت با مدیر بخشقبول ساعت اضافه‌کاریویژگی‌های شغلیفرایند درمانی مناسبپذیرشپیگیری روند درمانیتخصصگواهی‌نامه‌های تخصصیشرکت در کنفرانس‌هاانتشار مقالات تخصصیشکل ۲-۶- مدل اولمستد و همکارانش (۲۰۱۲)۲-۱۶-۴- […]