بررسی تاثیر کار گروهی بر بهبود انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

زیربنای روانشناختی تدریس : از نظر روانشناختی، ریشه‌های روشهای‌فعال‌تدریس را می‌توان در مکاتب‌شناختی[۲۶] و سازنده‌گرایی[۲۷] جستجو نمود. این روشها دارای پشتوانه روانشناسی معاصر از قبیل نظریه تحول شناختی […]