پژوهش دانشگاهی – بررسی تاثیر سرمایه فکری بر صنعت بانکداری و عملکرد بانک‌های ملت استان کرمانشاه- قسمت …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

جدول ۳-۱-ترکیب سوالات بر اساس متغیر های تحقیق ۸۳جدول ۳-۲- میزان پایایی بر اساس متغیرهای تحقیق ۸۴جدول ۴-۱-وضعیت سنی پاسخ دهندگان ۹۲جدول ۴-۲-وضعیت جنسیت پاسخ […]

دسترسی متن کامل – بررسی نقش عناصر بازاریابی رابطه مند بر عملکرد شرکت های دانش بنیان- قسمت ۹

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

-براساس ارزیابی‌های دقیق و عقلانی شکل می‌گیرد.-بیشتر از طریق پاسخ‌های عاطفی که با طرف مقابل رد وبدل می‌شود. ۱-اعتماد شناخت محور۲-اعتماد عاطفه محور ج- دسته‌بندی […]